Zajęcia w Niepublicznym Przedszkolu IGNAŚ

JĘZYK  ANGIELSKI
WTOREK     -      godzina   11.20
CZWARTEK  -     godzina    12.40
ZAJĘCIA RYTMICZNO - UMUZYKALNIAJACE
PONIEDZIAŁEK - godzina   10.30
PIĄTEK             - godzina   10.30
ZAJĘCIA    LOGOPEDYCZNE
CZWARTEK        - godzina    9.15
ZAJĘCIA   TERAPEUTYCZNE
PONIEDZIAŁEK  -     godzina  9.30
CZWARTEK       -     godzina 10.30
PIĄTEK              -     godzina  9.30
ZABAWY SPORTOWO -RUCHOWE
PONIEDZIAŁEK    -    godzina    14.00
KATECHEZA
PIĄTEK               -    godzina 12.40

Wszystkie proponowane zajęcia opłacane są
 z czesnego