Kadra pedagogiczna

Aleksandra Rybak- Dębiecka -
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Filia w Piotrkowie Trybunalskim- Studia Magisterskie

Spacjalność Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna, 
Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych
Filia w Piotrkówie Trybunalskim

Studia podyplomowe w zakresie zarządzanie oświatą
Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych
Filia w Piotrkówie Trybunalskim
Studia podyplomowe logopedia
staż pracy 4 lata, 
dyrektor, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Mariola Stańczyk -
Instytut Kształcenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim,
Studium Pedagogiczne,
staż pracy 22 lata,
nauczyciel współorganizujący kształcenie

Magdalena Kłoda -
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Teologiczny,
Pedagogika Studia Magisterskie,
staż pracy 6 lat,
nauczyciel religii

Marcin Szymański -
nauczyciel rytmiki

Iwona Kurzyk -
lektor języka angielskiego

Katarzyna Czechowska - 
logopeda, oligofrenopedagog

Malina Majzner - Olasińska - 
Psycholog

Marcin Jończyk -
Przedszkoliada - Zajęcia sportowe