Kadra pedagogiczna

Aleksandra Rybak- Dębiecka -
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim- Studia Magisterskie
Spacjalność Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna, 
Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych Filia w Piotrkówie Trybunalskim
Studia podyplomowe w zakresie zarządzanie oświatą
staż pracy 4 lata,
dyrektor, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Mariola Stańczyk -
Instytut Kształcenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim,
Studium Pedagogiczne,
staż pracy 22 lata,
pomoc nauczyciela

Magdalena Kłoda -
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Teologiczny,
Pedagogika Studia Magisterskie,
staż pracy 6 lat,
nauczyciel religii

Marcin Szymański -
nauczyciel rytmiki

Iwona Kurzyk -
lektor języka angielskiego

Katarzyna Czechowska - 

logopeda, oligofrenopedagog

Sylwia Kwiatkowska - 
Psycholog